Welkom op de website van de Regionale Welzijnsraad

De Regionale Welzijnsraad wil als unieke speler tussen actoren binnen de brede welzijnssector ondersteuning bieden en mee bepalen hoe welzijn in de regio Veurne - Diksmuide op een kwalitatieve en toegankelijke manier kan worden ontwikkeld en gewaarborgd.  We richten ons hiervoor naar het werkveld door hen o.a. te ondersteunen via informatie, overleg en uitwisseling en door het helder maken van knelpunten op het snijvlak van sectoren.

Op deze website vind je terug wie we zijn en wat we doen.  Daarnaast vind je er ook toekomstige vormingen en vacatures uit de regio terug.  Wil je zelf een vorming of vacature bekend maken via onze website?  Stuur de informatie naar info[AT]welzijnsraad.be!
 

 
! Actueel ! 
 
WONEN EN WELZIJN: In navolging van het beknopt onderzoek 2009 in het kader van het crisisnetwerk regio Veurne-Diksmuide wordt gezocht naar het uitbreiden van het residentieel aanbod voor korte tot middellange opvang voor dak- en thuislozen. OCMW’s uit de regio, CAW De Papaver, AZ Sint-Augustinus (spoedafdeling en PAAZ) en de politiediensten uit de regio werkten mee aan het onderzoek. Zij zijn tevens de partners in het vervolg van het onderzoek.
 
OPVOEDINGSONDERSTEUNING: bekijk hier alle projecten rond dit thema.  Ook informatie rond opvoedingsondersteuning en links naar informatie kan je hier vinden. 
 
!!!VOORAANKONDIGING !!! VORMING SOCIALE PLATTEGROND: op 18 en 26 november 2013 wordt in onze regio een vorming sociale plattegrond georganiseerd in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, KATHO en HOWEST. Deze vorming vindt plaats in OC De Kring te Keiem. Meer informatie rond inschrijving volgt later. Hou deze data alvast vrij.

SOCIALE KAART:
Surf naar www.desocialekaart.be en bekijk of de gegevens van jouw organisatie correct zijn.  Indien dit niet zo is kan je ze wijzigen of de fout doorgeven. Meer informatie over de werking van de sociale kaart vind je hier. 

 


bannersWelzijnsraad Veurne-Diksmuide VZW - Maria Doolaeghestraat 13a - 8600 Diksmuide - Tel +32 (0) 51 511987 - Fax +32 (0) 51 511988
info@welzijnsraad.be - www.welzijnsraad.be